Pomen izrazov

Spletna stran: vsebina in funkcionalnosti na spletni strani www.hisestradicijo.com (v nadaljevanju spletna stran)

Nosilec spletne strani: Zavod za razvoj hiš s tradicijo, Mala ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju nosilec)

Uporabnik spletne strani: obiskovalec spletne strani, registrirani obiskovalec spletne strani in ponudnik Hiše s tradicijo (v nadaljevanju uporabnik)

Obiskovalec spletne strani: anonimen uporabnik spletne strani (v nadaljevanju obiskovalec)

Registrirani obiskovalec spletne strani: uporabnik, ki se za uporabo funkcionalnosti spletne strani registrira (v nadaljevanju registrirani obiskovalec)

Ponudnik Hiše s tradicijo: registrirani uporabnik spletne strani, član Zavoda za razvoj hiš s tradicijo, ki upravlja na spletni strani z orodji za spreminjanje podatkov o Hiši s tradicijo in preko spletne strani sprejema rezervacije

 

1.    Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki na spletni strani kakovostni, pravilni in ažurni ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletni strani.

Nosilec izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja spletna stran, na voljo taki kot so, brez kakršnega koli jamstva za njihovo pravilnost, zato ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

 

2.    Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do spletne strani, ki bi nastala na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).

Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastala zaradi morebitnih težav ali prekinitve delovanja spletne strani. Zaradi specifičnosti narave spletne strani obstaja v primeru uporabe svetovnega spleta vedno možnost nepooblaščenega dostopa tretje osebe in zlorabe oziroma uničenja podatkov, zato nosilec opozarja uporabnike na obstoj te možnosti in izključuje vsako odgovornost v zvezi s tem.

 

3.    Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere internetne strani omogočajo povezave na druge internetne strani. Nosilec ni odgovoren za dosegljivost ali vsebino teh zunanjih internetnih strani, prav tako nosilec ne odobrava, jamči ali garantira za produkte, storitve, informacije, ki so opisane ali jih ponujajo navedene internetne strani. Uporabnik ne more domnevati, da te zunanje strani spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti, kot se jih drži nosilec.

 

4.    Javni in zasebni podatki uporabnikov

Javni podatki so vsi podatki v posameznih delih spletnih strani namenjeni vpogledu drugih uporabnikov, iskanju po kriterijih, informiranju o ponudbi, sklepanju rezervacij kot so npr. podatki o zasedenosti, kontaktni podatki uporabnika namenjeni vzpostavljanju stika in sklepanju posla med obiskovalcem in hišo s tradicijo.

Javnih podatkov ni moč uporabiti za identifikacijo lastnika storitve, če lastnik storitve tega ne želi. V nobenem primeru iz javnih podatkov ni mogoč pregled poslovnega dela hiše s tradicijo.

Zasebni podatki uporabnika so podatki, na podlagi katerih je moč identificirati posameznega uporabnika in s katerimi je moč pogledati v njegov zasebni del uporabe spletnih strani. Teh podatkov drugi uporabniki ne vidijo ob uporabi spletnih strani  in so znani le posameznemu uporabniku. Zasebni podatki vključujejo: uporabniško ime, registracijsko geslo, osebni e-poštni naslov, telefonsko, mobilno in faks številko in vse podatke o poslovanju na spletni strani.

Posredno zbrani podatki so informacije kot so npr.: tip iskalnika, IP naslovi ipd., na podlagi katerih je nemogoče sklepati o identiteti posameznika. Tovrstne informacije se zbirajo o vseh obiskovalcih spletne strani.

 

 

5.    Varovanje zasebnih podatkov o uporabnikih

Nosilec bo vse zasebne podatke o uporabniku varoval kot poslovno skrivnost z naslednjimi izjemami:

-          firmo oz. ime in priimek ter naslov uporabnika oziroma elektronski naslov bo lahko uporabljal na spletni strani kot seznam uporabnikov oziroma ga uporabljal v svojih referenčnih listah;

-          firmo oz. ime in priimek oziroma elektronski naslov uporabnika bo lahko uporabljal pri izdelavi raznih seznamov za pošiljanje obvestil po pošti oziroma elektronski pošti;

-          telefonsko, mobilno in faks številko lahko nosilec uporabi tudi v pogovoru s posameznim uporabnikom, v kolikor za to obstaja razlog (pomoč, podpora uporabniku, ipd.) ter za komunikacijo z uporabniki preko SMS sporočil;

-          podatke, ki so potrebni za izvedbo rezervacije na vprašanje, bo nosilec posredoval hiši s tradicijo pri kateri je obiskovalec spletne strani rezerviral storitev.

 

6.    Spremembe v politiki zasebnosti

V kolikor bi prišlo do sprememb v politiki varovanja zasebnosti, bo povezava na te spremembe jasno označena na spletni strani. S tem želimo doseči, da se uporabniki vedno zavedajo kakšne informacije zbiramo, kako jih uporabljamo in pod kakšnimi pogoji, če obstajajo, jih razkrijemo. Če se kadarkoli odločimo uporabiti zasebne podatke drugače, kot je opredeljeno v tem pravnem obvestilu, bomo o tem uporabnike obvestili preko e-pošte ali drugače. Uporabniki bodo imeli možnost izbire za drug način uporabe njihovih zasebnih podatkov, katere pa ni mogoče narediti brez soglasja posameznega uporabnika.

 

7.    Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki na spletni strani so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene na spletni strani, le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo tretjim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz na spletni strani, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah spletne strani.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih na spletni strani, ki je v nasprotju z določili tega pravnega obvestila.

 

8.    Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te materiale, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, kot dovoljujejo predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Uporabnik se zavezuje varovati nosilca storitve pred kakršnimi koli odškodninskimi zahtevki ali tožbami iz naslova kršitev avtorskih pravic, blagovnih znamk tretjih oseb zaradi podatkov, ki jih bo vpisoval na spletno stran.

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Spremeni nastavitve piškotkov.