Splošni pogoji uporabe

Pomen izrazov
Sistem ETRIPS: Elektronski turistični rezervacijski informacijski poslovni sistem na spletni strani www.etrips.si (v nadaljevanju ETRIPS)
Nosilec storitve etrips.si: Zavod GSD, Mala ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju nosilec)
Uporabnik sistema: naročnik sistema, lastnik storitve in gost sistema (v nadaljevanju uporabnik)
Gost sistema: anonimen uporabnik sistema ETRIPS, ki uporablja sistem ETRIPS v skladu s Splošnimi pogoji uporabe sistema ETRIPS in rezervira v skladu s Splošnimi pogoji najema nastanitve (v nadaljevanju gost)
Naročnik sistema: uporabnik sistema ETRIPS, ki uporablja sistem v skladu s pogoji uporabe naročniških modulov (v nadaljevanju naročnik)
Naročniški Modul: sklop določenih orodij in funkcij sistema namenjenih prodaji ali upravljanju s posamezno vrsto turistične ponudbe na spletni strani www.etrips.si
Ponudnik nastanitve: Naročnik modula Nastanitve, ki upravlja z določenimi nastanitvami in njihovimi kontaktnimi osebami ter lastniki

 1.       Predmet Splošnih pogojev uporabe ETRIPS

Splošni pogoji uporabe sistema ETRIPS - Elektronskega turističnega rezervacijskega informacijskega poslovnega sistema ETRIPS (v nadaljevanju Splošni pogoji uporabe) opredeljujejo pogoje dostopa do sistema ETRIPS in pogoje uporabe podatkov ter orodij za pregled, izbor in rezervacijo nastanitev v ponudbi sistema ETRIPS.

Nosilec zagotavlja ponudbo nastanitev v sistemu ETRIPS v skladu z objavljenimi informacijami in temi Splošnimi pogoji uporabe.

 2.       Dostopnost sistema

Nosilec vzdržuje nemoteno delovanje sistema ETRIPS za sprotno (on-line) neprekinjeno uporabo vsak dan, vse dni v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših prekinitev v dostopu zaradi vzdrževanja in zamenjave opreme oziroma drugih tehničnih razlogov, pri čemer si bo prizadeval, da bodo prekinitve kratkotrajne in izven najbolj frekvenčnih obdobjih uporabe sistema ETRIPS.

 3.       Profil anonimnega uporabnika in pravila dostopa

Anonimni uporabnik oziroma gost dostopi do sistema ETRIPS anonimno in brezplačno in ima dostop do informacij o turistični ponudbi v sistemu ETRIPS na osnovi katerih se lahko odloči za posredovanje povpraševanja ali preko sistema sklene rezervacijo.

Uporabnik dostopi do sistema ETRIPS preko svetovnega spleta. Dostop do svetovnega spleta in opremo si zagotovi uporabnik sam. Uporabnik mora ob uporabi sistema ETRIPS upoštevati pravila nosilca storitve in standardna pravila obnašanja na svetovnem spletu.

 4.       Rezervacijski pogoji

Nastanitev se lahko najame ali rezervira, dokler je prosta in zanjo ni bila sprejeta rezervacija. Rezervacijo se lahko naredi na vprašanje po elektronski pošti, telefonu ali osebno pri partnerjih Sistema ETRIPS. Ob rezervaciji je gost dolžan posredovati vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije in plačati znesek rezervacije glede na način izvedbe rezervacije. Preostali del zneska nočitev in dodatnih storitev, če ni bilo drugače dogovorjeno ob sklenitvi rezervacije, je potrebno poravnati pred začetkom bivanja pri pogodbenem partnerju ali pri ponudniku nastanitve.

4.1. Rezervacija na vprašanje
Rezervacija je zagotovljena:
- po prejetem odgovoru, da je nastanitev prosta in zanjo še ni bila sprejeta druga rezervacija
- po prejetju podatkov, ki jih zahteva postopek rezervacije in prejetem plačilu zneska rezervacije ali po prejetju pooblastila za uporabo kreditne kartice za plačilo rezervacije in posredovanjem vrste, številke, kontrolne številke ter veljavnosti kreditne kartice.

4.2. Rezervacija nastanitev v on-line prodaji
Rezervacije je zagotovljena s prejetjem voucherja, ki ga gost prejme v roku pol ure po uspešnem posredovanju rezervacijskega obrazca in plačila zneska rezervacije s kreditno kartico. Za nastanitve v on-line prodaji se rezervacija lahko naredi takoj neposredno preko sistema ETRIPS s kreditno kartico v zaščitenem SSL protokolu.

4.3. Znesek rezervacije: vplačilo deleža celotnega zneska osnovne storitve. Cena osnova storitve je sestavljena iz cene nočitev, ki se ji v primeru uporabe dodatnih ležišča prišteje znesek doplačil za dodatna ležišča.

4.4. Odpoved rezervacije: gost ima pravico do povrnitve vplačane rezervacije s pisno odpovedjo bivanja:
- do 30 dni pred prihodom: 80% rezervacije
- od 29 do 22 dni pred prihodom: 60% rezervacije
- od 21 do 15 dni pred prihodom: 40% rezervacije
- od 14 do 8 dni pred prihodom: 20% rezervacije
- 7 dni pred prihodom se rezervacije ne vrača

5.       Plačilni pogoji

Predvideni znesek nočitev, turistične takse in naročenih dodatnih storitev je potrebno poravnati pred začetkom bivanja pri pogodbenem partnerju ali pri ponudniku nastanitve, razen če je bilo drugače dogovorjeno ob sklenitvi rezervacije. Vplačani znesek rezervacije se odšteje od predvidenega zneska za plačilo.

6.       Način plačila

Z gotovino, možnost plačila s plačilno kartico in z nakazilom je označena pri vsakem nastanitvenem objektu.

7.       Pravica gosta do spremembe in odpovedi rezervacije

Vse spremembe v zvezi z rezervacijo (število oseb, datumi prihoda/odhoda) je gost dolžan sporočiti v pisni obliki (po e-mailu, preko faksa ali po pošti). Če bo spremembe glede na plan zasedenosti in zmogljivostjo kapacitet možno realizirati, bomo gostu posredovali novo potrditev rezervacije. V primeru, da rezervacije ni možno spremeniti, se upoštevajo rezervacijski pogoji.

V primeru odpovedi gosta zaradi višje sile, je gost dolžan posredovati pisno potrdilo o dogodku. V tem primeru bomo obračunali administrativne stroške v zvezi z rezervacijo in sicer maksimalno v vrednosti 25% predvidenega zneska nočitev.

8.       Pravica do sprememb in odpovedi rezervacij s strani nosilca

Nosilec si pridržujejo pravico do spremembe rezervacij v primeru, da nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. V tem primeru si pridržuje pravico, da po predhodnem obvestilu gosta, rezervirano nastanitev zamenja s podobno nastanitvijo enake ali boljše kvalitete za enako ceno, kot je imel gost potrjeno ob rezervaciji.

V primeru, da je zamenjava rezervirane nastanitve nemogoča, si nosilec pridržuje pravico do odpovedi rezervacije ter zagotavlja gostu vračilo celotne plačane rezervacije. Poleg tega bo gostu posredoval informacije o nastanitvah, ki niso vključene v našo ponudbo.

9.       Obveznosti nosilca

Nosilec se zavezuje, da bo korektno izvajal storitev do gostov sistema ter skrbel za njihove pravice in interese.

V ponudbo vključuje ponudnike nastanitev s kategoriziranimi nastanitvami. Podatke in slikovno gradivo prispevajo ponudniki nastanitev, ki zanje tudi odgovarjajo.

10.   Odgovornost za vnos podatkov

Uporabnik odgovarja za resničnost, primernost, ažurnost in pravilnost podatkov, ki jih vpisuje in posreduje v sistem ETRIPS. Podatki se štejejo za točne od trenutka vpisa in posredovanja v sistem ETRIPS. Vpisani podatki ne smejo vsebovati računalniških virusov, črvov in trojanskih konj oziroma drugih škodljivih programov.

11.   Uporaba piškotkov

Sistem ETRIPS uporablja tako imenovane piškote izključno za pomoč in poenostavljanje dela uporabnika sistema.

12.   Geslo kot poslovna skrivnost

Uporabnik se zavezuje, da bo hranil uporabniško ime in geslo, ki mu ga je dodelil nosilec, kot poslovno skrivnost in da bodo vsako geslo uporabljale le pooblaščene osebe. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za vsakršno škodo, ki nosilcu nastane zato, ker je to geslo uporabljala tretja oseba. Če uporabnik sumi, da je geslo prišlo v nepooblaščene roke, mora to nemudoma sporočiti nosilcu. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik.

13.   Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, nosilec sistema uporablja program za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

14.   Nepričakovani oglasi

Ob obisku spletnih strani sistema ETRIPS lahko vaš internetni brkljalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani, ki ste jih obiskovali ali drugi program, ki je nameščen na vaš računalnik. Nosilec ne odobrava ali priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem naših spletnih strani.

15.   Izročitev Splošnih pogojev uporabe

Nosilec objavi Splošne pogoje uporabe na spletni strani sistema ETRIPS. Uporabnik z uporabo sistema ETRIPS sprejema tudi vse obveznosti iz naslova teh Splošnih pogojev uporabe.

Na ta način je vse kar je navedeno v teh Splošnih pogojih uporabe pravna obveznost tako za gosta kot nosilca in njegove pogodbene partnerje.

16.   Veljavnost Splošnih pogojev uporabe

Uporabnik se strinja, da je z objavo teh Splošnih pogojev uporabe seznanjen z njihovo vsebino. O vsaki spremembi Splošnih pogojev uporabe bodo uporabniki obveščeni vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo z objavo sprememb na spletnih straneh etrips.si.

 
17.   Reševanje sporov

Uporabnik in nosilec se sporazumeta, da bosta morebitne spore reševala po mirni poti, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

18.   Stik s sistemom ETRIPS

V zvezi s Splošnimi pogoji uporabe ali čemurkoli drugim v sistemu ETRIPS, prosimo stopite v stik z nosilcem.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Spremeni nastavitve piškotkov.