Splošni pogoji najema nastanitev v sistemu eTrips

1.     Predmet splošnih pogojev najema nastanitev

Splošni pogoji najema nastanitev v Hišah s tradicijo na spletni strani www.hisestradicijo.com  opredeljujejo pogoje najema in koriščenja nastanitev v skladu z objavljenimi informacijami Hiš s tradicijo in v skladu s temi Splošnimi pogoji najema nastanitev, razen če pri posamezni Hiši s tradicijo niso navedeni drugačni pogoji najema nastanitve.

 

2.     Rezervacijski pogoji

Nastanitev v Hiši s tradicijo se lahko najame ali rezervira, dokler je prosta in zanjo ni bila sprejeta rezervacija. Rezervacijo se lahko naredi na vprašanje po elektronski pošti, telefonu ali osebno pri Hiši s tradicijo. Ob rezervaciji je gost dolžan posredovati vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije in plačati znesek rezervacije glede na način izvedbe rezervacije. Preostali del zneska nočitev in dodatnih storitev je potrebno poravnati pred začetkom bivanja pri Hiši s tradicijo, razen če je bilo drugače dogovorjeno ob sklenitvi rezervacije.

2.1. Rezervacija na vprašanje

Rezervacija je zagotovljena:

-       po prejetem odgovoru, da je nastanitev prosta in zanjo še ni bila sprejeta druga rezervacija in

-       po prejetju podatkov, ki jih zahteva postopek rezervacije in prejetem plačilu zneska rezervacije ali po prejetju pooblastila za uporabo kreditne kartice za plačilo rezervacije in posredovanjem vrste, številke, kontrolne številke ter veljavnosti kreditne kartice.

2.2. Znesek  rezervacije: vplačilo deleža od celotnega zneska osnovne storitve. Osnovna cena storitve je sestavljena iz cene nočitev, ki se ji v primeru uporabe dodatnih ležišča prišteje znesek doplačil za dodatna ležišča.

2.4. Odpoved rezervacije: gost ima pravico do povrnitve vplačane rezervacije s pisno odpovedjo bivanja:

do 30 dni pred prihodom: 80%  rezervacije
od 29 do 22 dni pred prihodom: 60% rezervacije
od 21 do 15 dni pred prihodom: 40%  rezervacije
od 14 do  8 dni pred prihodom: 20%  rezervacije
7 dni pred prihodom se rezervacije ne vrača

 

3.     Plačilni pogoji

Predvideni znesek nočitev in turistične takse je potrebno poravnati pred začetkom bivanja v Hiši s tradicijo, razen če je bilo drugače dogovorjeno ob sklenitvi rezervacije. Vplačani znesek rezervacije se odšteje od predvidenega zneska za plačilo.

 

4.     Način plačila

Z gotovino, možnost plačila s plačilnimi karticami in z nakazilom je označena pri vsaki Hiši s tradicijo.

 

5.     Turistična taksa

Gost je dolžan plačati turistično takso istočasno s plačilom nastanitve. Višina turistične takse je določena glede na kraj bivanja. Za otroke od 7-18 leta starosti velja 50% popust, otroci do 7 leta starosti so plačila turistične takse oproščeni.

 

6.     Cena nastanitve

V ceno najema je vključena posteljnina, brisače, kuhinjske brisalke, elektrika, plin, tedensko pranje posteljnine, brisač, kuhinjskih brisalk in končno čiščenje, razen če ni ob rezervaciji drugače dogovorjeno. Storitve, ki niso vključene v ceno najema nastanitve se plačajo po veljavnem ceniku pri Hiši s tradicijo.

Cene so objavljene v evrih. Hiše s tradicijo si pridržujejo pravico do spremembe objavljenih cen. Gostom, ki že imajo potrjeno rezervacijo je zagotovljena cena, ki je veljala ob potrditvi rezervacije.

Za nekatere primere najema se lahko dogovorijo in veljajo drugačni pogoji bivanja, kot so navedeni v teh Splošnih pogojev najema nastanitve.

 

7.     Pravica gosta do spremembe in odpovedi rezervacije

Vse spremembe v zvezi z rezervacijo (število oseb, datumi prihoda/odhoda) je gost dolžan sporočiti v pisni obliki (po elektronski pošti, preko faksa ali po pošti). Če bo spremembe glede na plan zasedenosti in zmogljivostjo kapacitet možno realizirati, bo Hiša s tradicijo pri kateri je gost opravil rezervacijo, gostu posredovala novo potrditev rezervacije. V primeru, da rezervacije ni možno spremeniti, se upoštevajo rezervacijski pogoji.

V primeru odpovedi gosta zaradi višje sile, je gost dolžan posredovati pisno potrdilo o dogodku. V tem primeru bo Hiša s tradicijo obračunala administrativne stroške v zvezi z rezervacijo in sicer maksimalno v vrednosti 25% predvidenega zneska nočitev.

 

8.     Pravica do sprememb in odpovedi rezervacij s strani Hiše s tradicijo

Hiše s tradicijo si pridržujejo pravico do spremembe rezervacij v primeru, da nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. V tem primeru si pridržujejo pravico, da po predhodnem obvestilu gosta, rezervirano nastanitev zamenjajo s podobno nastanitvijo enake ali boljše kvalitete za enako ceno, kot je imel gost potrjeno ob rezervaciji.

V primeru, da je zamenjava rezervirane nastanitve nemogoča, si Hiša s tradicijo pridržuje pravico do odpovedi rezervacije ter zagotavlja gostu vračilo celotne plačane rezervacije. Poleg tega bo gostu posredoval informacije o nastanitvah, ki niso vključene v ponudbo Hiš s tradicijo.

 

9.     Obveznosti nosilca spletne strani

Nosilec se zavezuje, da bo korektno izvajal storitev do gostov ter skrbel za njihove pravice in interese.

V ponudbo hiš s tradicijo se zavezuje vključevati Hiše s tradicijo, ki imajo kategorizirane nastanitve in izpolnjujejo pogoje za članstvo v združenju Hiš s tradicijo. Podatke in slikovno gradivo prispevajo Hiše s tradicijo, ki zanje tudi odgovarjajo.

 

10.  Obveznosti gosta

Gost je dolžan:
-       ob prihodu v Hišo s tradicijo predati dokumente v zvezi s potrditvijo in plačilom rezervacije
-       posredovati veljavne potne dokumente
-       držati se hišnega reda v Hiši s tradicijo in upoštevati navodila gostitelja
-       skrbno ravnati z inventarjem v nastanitvi

V primeru nespoštovanja teh obveznosti gost odgovarja za škodo in nosi stroške v zvezi s tem. Eventualno škodo, ki jo je gost povzročil v Hiši s tradicijo, je gost dolžan poravnat gostitelju ob odhodu.

 

11.  Prihod gosta

Prihod gostov je med 14:00 in 20:00 uro, če ni nobenega obvestila, da bo gost prišel ob drugem v naprej dogovorjenem času oziroma če ni bilo vnaprej drugače dogovorjeno.

Če gost ne prispe do rezervirane nastanitve v Hiši s tradicijo do 20:00 ure in ni v naprej sporočil čas prihoda se smatra, da je rezervacija odpovedana in se obračunajo stroški odpovedi rezervacije v skladu z rezervacijskimi pogoji.

 

12.  Odhod gosta

Do 11:00, če ni drugače dogovorjeno s Hišo s tradicijo oziroma z gostiteljem. V nasprotnem primeru gost plača še en dan bivanja.

 

13.  Prtljaga

Nosilec spletne strani ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, kot tudi ne za prtljago in dragocenosti iz nastanitve. Izgubljena prtljaga ali kraja se lahko prijavita v Hiši s tradicijo oz. pri gostitelju ali na policijski postaji.

 

14.  Reklamacije

Gost je dolžan prijaviti reklamacijo v Hiši s tradicijo oziroma pri gostitelju, v istem dnevu, ko ugotovi nepravilnost, pisno najkasneje v roku osmih dni po končanem bivanju, v nasprotnem primeru Hiša s tradicijo reklamacije ni dolžna upoštevati. Gost je z dobrim namenom dolžan sodelovati s Hišo s tradicijo oz. gostiteljem, da se odstranijo vzroki za reklamacije.

Če gost reklamacije ne more rešiti s Hišo s tradicijo oz. z gostiteljem, je dolžan o tem obvestiti nosilca spletne strani na telefonsko številko + 386 (0)1 434 26 60 ali po elektronski pošti info@hisestradicijo.com in z njim sodelovati pri reševanju reklamacije.

V primeru, da kljub sodelovanju nosilca spletne strani pri reševanju reklamacije le ta na samem mestu ni bila rešena, gost pisno posreduje reklamacijo nosilcu spletne strani na naslov Mala ulica 8, 1000 Ljubljana. Reklamaciji priloži dokumente in fotografije, ki dokazujejo utemeljenost pritožbe. Rok za oddajo reklamacije je 8 dni po končanem bivanju. Nosilec spletne strani bo obravnaval samo reklamacije, ki so popolne in so bile oddane v roku.

Nosilec spletne strani se obvezuje, da bo v roku 28 dni podal pisno mnenje in sklep o reklamacijah. Obravnaval bo samo reklamacije, ki niso bile rešene v času bivanja gosta.

Dokler nosilec spletne strani ne poda pisnega mnenja in sklepa o reklamaciji, se gost odreka posredovanju drugih oseb (arbitraže, sodnih ustanov,…) in posredovanju informacij v medije.

Najvišje nadomestilo v primeru utemeljene pritožbe je enako višini vrednosti reklamiranih storitev in ne more obsegati ostalih nereklamiranih in koriščenih storitev.

 

15.  Izročitev Splošnih pogojev najema nastanitve

Nosilec spletne strani objavi Splošne pogoje najema nastanitve na spletnem strani Hiš s tradicijo. Uporabnik z uporabo spletne strani Hiš s tradicijo sprejema tudi vse obveznosti iz naslova teh Splošnih pogojev najema nastanitve.

 

16.  Veljavnost Splošnih pogojev najema nastanitve

Uporabnik se strinja, da je z objavo teh Splošnih pogojev najema nastanitve seznanjen s pogoji in načinom najema nastanitve na spletni strani Hiš s tradicijo. O vsaki spremembi Splošnih pogojev najema nastanitve bodo uporabniki obveščeni vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo z objavo sprememb na spletnih straneh www.hisestradicijo.com.

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Spremeni nastavitve piškotkov.